fbpx
לוגו ג'וק בראש
סקר עצים

סקר עצים – אלעד אורי – אגרונום

 

סקר עצים

אם יש חוק אחד שמעצבן אתכם מאוד בממוצע פעם בחיים (במקרה בו אתם בונים בית בשטח בו יש עצים בוגרים) אבל דואג לאיכות חיים בישראל זה התיקון ה-89 לחוק התכנון והבנייה וממנו נגזר הצורך בסקר עצים לפני בנייה.

החוק הזה מונע כריתה שיטתית של עצים ובניית של נדל"ן במקומם ודאוג שיישאר קצת "ירוק" מסביב.

התיקון ה- 89 בא לעשות סדר בכל הדרישות  של פקודת היערות בהתאם לחוק התכנון והבנייה ובכך מאפשר לכל הגורמים המעורבים באישור תכניות בנייה (עורך הבקשה, פקיד היערות ומוסד התכנון) להציג מידע אחיד המובן על ידי כולם ולפי פרמטרים קבועים על ידי כך שייצר שיטה אחידה לקבלת היתר כריתה/ העתקה של עצים הנמצאים בשטח המיועד לבנייה.

אז מה הוא סקר עצים:

סקר עצים בא לשקף את מצב העצים הנמצאים בזמן אמת בשטח המיועד לבנייה של מבנים (מגורים, ציבור, תעשייה ) ,תשתיות (כבישים, חשמל, ביוב) וכל סוג של עבודה העלולה לפגוע בעץ בוגר בהתאם להגדרתו בחוק (קוטר הגזע בגובה של 1.3 מ' מעל הקרקע מעל 10 ס"מ).

סקר עצים לוקח בחשבון מספר פרמטרים ובניהם: סוג העץ ,גודלו, בריאותו, חשיבותו האקולוגית לסביבה והמיקום במרחב ועוזר לקבל החלטה אם יש צורך לשנות את תכניות הבנייה? להעתיק את העץ? לכרות? ומה יהיה הפיצוי שאותו הקבלן / יזם / בעל השטח יצטרך לשלם עבור אותה פגיעה בעץ במקרה שתאושר.

במקרה שאושרה כריתה או העתקה של עץ הקבלן/ יזם יצטרך לשלם את הערך החליפי של העץ – יוסבר בהמשך המאמר- העלול להגיע לסכומים משמעותיים מאוד וכדאי שיילקחו בחשבון מראש.

במקרים חריגים הערך החליפי יכול להגיע למאות אלפי שקלים ויכולים להשפיע מאוד על החלטה אם לקנות שטח או לוותר עליו.

בתהליך הכנת סקר עצים מעורבים שלושה גורמים מקצועיים:

1.מודד מוסמך – על המפה של המודד צריך לסמן את העצים בצורה נאמנה למיקומם בשטח.

2.סוקר–סוקר עצים יכול להיות אגרונום ,אקולוג, אדריכל נוף, הנדסאי נוף הרשום במאגר מומחים תקף של פקיד היערות במשרד החקלאות בנושא עצים או מאושר ע"י פקיד היערות הרלוונטי, הרישום במאגר לא מחייב. בכל מקרה הסוקר חייב להיות בעל ידע רחב בתחום העצים הכולל זיהויי שמות עצים, זיהויי מזיקים ומחלות של עצים, יידע בגיזום נכון של עצים והכרת התכונות השונות של העצים השונים המשפעים על עמידותו של העץ בפני פגיעה/ העתקה , אורך חייו ותרומתו של העץ לסביבה.

3.מתכנן/עורך הבקשה (אדריכל, יזם) – יקבל את המידע מהשטח וניתוחו על ידי המודד וסוקר העצים ובתאם למידע זה והוראות החוק יתכנן את העבודות בשטח ואת המתאר הסופי של המבנה או את הבקשות השונות להיתר כריתה/ העתקה על מנת לשמר את התכנון הקיים.

כמובן שאת התוצרים הסופיים של סקר העצים יש לשלוח לפקיד היערות על מנת שייתן אישורי כריתה/ העתקה /שימור בהתאם לדוח, חשוב לציין כי פקיד היערות לא חייב לקבל את המלצות הסוקר ובמקרים חריגים יכול גם לפסול את הדוח.

סקר עצים – פרמטרים הנלקחים בחשבון על מנת לקבוע את מצב העץ

1.מצב בריאותי של העץ – זווית נטיית גזע העץ, מבנה השלד, מזיקים, ריקבון, מחלות, ענפים שבורים / מסוכנים.

2.מיקום העץ – שטח פתוח, במרכז שטח המיועד לבנייה, שטח ציבורי בנוי, פארקים וחורשות, עץ בודד , שטח מדברי.

3.קוטר חופת העץ (נוף העץ) – עד 2 מטר, 2-4 מטר, 4-8 מטר, עד 12 מטר, מעל 12 מטר.

4.ערך המין – בתאם לטבלה שנבנתה לאורך השנים כל עץ קיבל ערך המשקף את חשיבותו לסביבה, את משך החיים הצפוי של העץ, את קצב הצמיחה  ועוד מספר פרמטרים הנוגעים בטיב העץ והפוטנציאל הסביבתי שלו (מיקרו – אקלים, בית גידול לחיות מקומיות, יופי )

העץ נבחן בכל אחד מהסעיפים הנ"ל ומקבל ערך הנע בין 1 ל-5 ולאחר סיכום כלל הנקודות מכלל הסעיפים מקבלים את ערך העץ.

 השאלות החשובות באמת למי שבונה בית הקשורות לסקר עצים:

  • עלות סקר עצים – המחיר משתנה בהתאם למספר העצים בחלקה, גודל החלקה, הוצאת היתר כריתה או העתקה מפקיד היערות או רק סקר והמלצות, תנאי תשלום ודחיפות העבודה.

   מחיר סקר עצים נע בסביבות 1500 ₪ – ₪ 2500 פלוס מע"מ ובדרך כלל יכלול עד 10 עצים וכל עץ נוסף מעבר לכמות העצים בחבילה יוסיף לעלות הסופית כמה עשרות / מאות שקלים למחיר סקר העצים הסופי כמובן שזה תלויי בכמות הכללית של מספר העצים בסקר וגודל השטח שעליו הם פרוסים.

  • האם אני יכול פשוט לכרות את העץ / עצים – כריתת עץ בוגר ללא היתר כריתה מפקיד היערות היא עבירה פלילית עם עונש מאסר בצידה. הדבר נכון גם אם העץ הוא בגינה הפרטית שלכם אפילו אם אתם שתלתם את העץ בעצמכם ואפילו אם הוא מפריע למערכת הביוב או להרחבת הבית בהתאם לגדילת המשפחה.
  • מה זה עץ בוגר – ובכן החוק מגדיר עץ בוגר כעץ שקוטר גזעו בגובה 1.30 מטר הוא 10 ס"מ או יותר.
  • איזה עצים נחשבים כעץ מוגן – כל סוגי העצים העומדים בהגדרה של עץ בוגר כולל עצים שלדעתכם לא חשובים, לא יפים, מלכלכים, ועלולים לעלות לכם ביוקר עקב הערך החלופי שלהם.
  • האם יכולים לא לאשר בנייה בשטח שלי – באופן תאורטי כן, בפועל לא. אם שטח מסוים מיועד לבנייה לצורכי מגורים יכול להיות שידרשו ממכם להעתיק את העץ, לשנות את התוכנית כך שהעץ יישאר במקומו ותצטרכו לשלם את הערך החליפי אבל לא סביר שלא תוכלו לבנות.
  • האם יש מקרים בהם אפשר לקבל פטור מסקר עצים – ניתן במקרים הבאים:

     1.לא קיימים במגרש עצים

     2 .במגרש יש עד 5 עצים בוגרים בלבד .

     3.תוספת בנייה ללא תוספת תכסית שטח כגון: בניה על גגות, סגירת מרפסת, הוספת מעלית פנימית, פרגולה מבטון.

     4 .עורך הבקשה מצהיר שבמסגרת עבודות הבנייה ישמרו העצים הקיימים וסימן על פי הנוהל את העצים במפה המצבית כעצים לשימור ונשמר מרחק מינימלי של 4 מ' מקצה גזע העץ לאזור הבניה/החפירה.

     5.עורך הבקשה מצהיר, באמצעות סוקר שכל העצים הקיימים מופיעים ברשימת עצים המותרים לכריתה ללא רישיון לחוק ו/או שזוהו כעצים מתים.

     6.אין שינויים בייעודים ובשימושי קרקע, בקווי בניין ו/או בתכסית קרקע המתירים בנייה לסוגיה בכל שטח שבתכנית תקפה קודמת לא הותרה בו בנייה

     7.אין שינוי צפוי של פני הקרקע, לרבות שינוי מפלס פיתוח, לכל מטרה שהיא, המשפיעים על עצים בוגרים כגון: סלילת דרכים, מילוי עפר, חפירה וחציבה, הטמנת תשתיות בתת הקרקע, העברת תשתיות על קרקעיות.

     8.בתוכניות יער, שמורות טבע, אזורי נופש ופנאי ושטחים פתוחים – שהיקף הפיתוח והבנייה בהם מצומצם או אפסי, ומאפייניהם הבולטים הם שטח פתוח אינטנסיבי או אקסטנסיבי למעט השטח בו מתוכננת בניה כל שהיא.

     9.תחום מחנה וותיק של ישוב כפרי או חלק ממנו, המאושר לבינוי בתכנית תקפה והכולל בתחומו מאות עצים בוגרים, לא ייכלל בתחום הסקר, למעט בתחום  דרכים או רצועות  מעבר לכלי רכב ושטחים המשנים ייעוד המוצעים בתכנית.

מה ההבדל בין הסוקרים השונים? למה יש פערי מחירים משמעותיים בין הסוקרים על אותה העבודה?

  • האם יש הבדל בין סוקר עצים אחד לאחר – כמו בכל ענף אחר גם בין הסוקרים  יש מגוון דעות, שיטות עבודה, ניסיון מעשי ומידע אינדיבידואלי שנרכש לאורך זמן ובעבודה על פרויקטים השונים לאורך זמן וההבדל בין סקר עצים של סוקר א' לסקר של סוקר ב' יכול להיות שונה בצורה משמעותית וזאת למרות הכללים האחידים כביכול המנחים את הכנתו של הסקר.
  • סוקר עצים טוב יכול למנוע בזבוז של זמן וכסף בעוד סוקר לא מקצועי יכול לעשות טעויות שיגרמו לבזבוז זמן וכסף ואפילו למצב בו פקיד היערות פוסל את הסקר ומבקש סקר / סוקר חדש מה שיעקב את אישור התוכניות ויוביל לבזבוז של משאבים.

לסיכום סקר עצים זה דבר מורכב הדורש ידע וניסיון על מנת שישקף נאמנה את מצב העצים בשטח ולעיתים קרובות סוקר העצים נתון ללחצים רבים מצד מזמין העבודה ועליו להישאר נאמן לתפקידו ולחשיבות הרבה שיש לסקר אותו הוא מכין לגורל העצים בשטח והישארותם של שטחים ירוקים בארץ.

אלעד אורי- אגרונום ומדביר

להזמנת סקר עצים התקשרו : 054-4603208

 

 

סובלים ממכרסמים?

תנו למומחים לטפל בהם

למה לבחור בנו?

100% שביעות רצון

עם מוניטין של שנים רבות אנו יודעים להבטיח שביעות רצון מלאה ללקוחותינו, מדיניות אחריות לכל הדברה.

הסמכות ורישיון הדברה

עבודות ההדברה מבוצעות על-ידי עובדים מוסמכים ומקצועיים בעלי רישיון הדברה ממשרד הגנת הסביבה.

זמינות מלאה

אנו מספקים מענה מהיר ללקוחותינו ודוגלים בטיפול מהיר במטרד מרגע הזיהוי.

× שלחו ווטסאפ