fbpx
לוגו ג'וק בראש

סרה-טראפ מלכודת ללכידה זבוב הפירות הים תיכוני

סרה נעשית – מלכודת ללכידת זבוב הפירות הים תיכוני

מלכודת סרה-טראפ מפחיתה את אוכלוסיית בוגרי זבוב הפירות הים תיכוני בעצי פרי, ומשתלבת בערך ההדברה להפחתת הנזק מזבוב הפירות הים תיכוני המהווה מזיק למגוון רחב של גידולים.

מלכודות סרה – טראפ לוכדות וקוטלות את זבובי הפירות ללא שימוש בחומרי הדברה והקטילה נעשית על ידי טביעת הזבובים הבוגרים בנוזל המשיכה.

זבובי הפירות נמשך לנוזל  הנמצא בתוך המלכוד המורכב מתוצר פירוק מיוחד של חלבונים והתנדפותם באוויר האפקטיביים במיוחד במשיכת זבוב הפירות הים תיכוני לתוך המלכודת.

אופן הפעולה של מלכודת סרה-טראפ:
 הזבובים הבוגרים ובמיוחד הנקבות נמשכים לחומר שבמלכודת ולאחר שנכנסו לתוך המלכודת דרך החורים אינם מסוגל לצאת ממנה ולאחר זמן מה של תעופה בתוך המלכודת טובעים בתוך נוזל המשיכה.

תכונות כלליות:
סרה-טראפ הוא מוצר אורגני ללא חומרי הדברה מכל סוג,  חומר המשיכה מוכן לשימוש ללא צורך בהוספת חומרים אחרים. המוצר אינו מזהם את הפירות ואינו משאיר שאריות על הפירות החומר אינו פוגע בפרוקי רגליים (חרקים ועכבישים) מועילים.

פיזור והתקנת המלכודות בגינה יתבצעו לפחות 30 ימים לפני החנטה – הפריית הפרח והתחלת היווצרות הפרי של המזיק לפרי במינים השונים וזאת כדי לשמור על אוכלוסיות נמוכות של זבוב בגינה.

מעקב:
יש לוודא כי כל עוד יש צורך במלכודות פעילות יש נוזל בתוך המלכודות ומיד עם התנדפות / התייבשות הנוזל במלכודת יש להחליפה במלכודת חדשה.

התקנה ותליה של המלכודת:

1. תלה את המלכודת בגובה של 1.5 עד2 מטר מעל פני הקרקע על אחד מהענפים הפנימיים של העץ, רצוי באזור מוצל (כדי להפחית אידוי)

2. לקראת התאדות מלאה של הנוזל, החלף במלכודת חדשה. נתון זה משתנה בהתאם לערכי ההתאדות באזורים השונים.

3. אין לתלות על עץ יותר ממתקן לכידה אחד.

המחיר שלנו:

34.00 

מוצרים קשורים
× שלחו ווטסאפ